آموزش نصب دوربین مداربسته شبکه IP

دسته بندی آموزش نصب و راه اندازی | | 16064 بازدید

نصب دوربین مداربسته شبکه

تجهيزات مورد نياز

    دوربين مداربسته تحت شبکه: دوربين مداربسته شبکه يک تجهيز تحت شبکه است که تصاوير را دريافت کرده و وارد شبکه مي کند.
    سوئيچ شبکه: در سطح اوليه بيشتر نقش يک انشعاب را در سيستم مداربسته شبکه دارد. در صورتي که نوع سوئيچ POE باشد تغذيه دوربين ها را نيز انجام خواهد داد.
    دستگاه NVR يا سرور: دستگاه NVR يا سرور وظيفه ضبط و پردازش تصاوير در سيستم مداربسته را برعهده دارد.
    هارد ديسک: هارد ديسک در NVR يا سرور نصب مي شود و محل ضبط تصاوير و اطلاعات سيستم مداربسته است.
    کابل شبکه: کابل شبکه وظيفه متصل کردن اجزاي مختلف سيستم مداربسته شبکه را برعهده دارد. در صورت POE بودن سوئيچ يا NVR، کابل شبکه وظيفه انتقال برق تا دوربين ها را نيز برعهده دارد.
    کابل برق (در صورت POE نبودن): در صورت POE نبودن سوئيچ ها يا NVR، از کابل برق براي انتقال برق تا دوربين ها استفاده مي شود.
    منبع تغذيه (در صورت POE نبودن): در صورت POE نبودن سوئيچ ها يا NVR، از منبع تغذيه براي ايجاد ولتاژ مناسب دوربين ها استفاده مي شود.
    تجهيزات نصب: تجهيزات نصب دوربين مداربسته شامل تمامي ادوات مورد نياز کابل کشي و نصب تجهيزات مانند داکت، لوله، فلکسي، پايه و ... مي شود.

مراحل نصب
آموزش نصب دوربين تحت شبکه به NVR
نصب دروبين تحت شبکه به NVR کار بسيار ساده اي است. بيشتر NVR هاي امروزي Plug and play هستند و با وصل کردن دوربين به آنها شما ميتوانيد تصاوير را به سادگي ببينيد. مراحل گام به گام نصب دوربين مداربسته شبکه به NVR را در مطلب آموزش نصب دستگاه NVR بخوانيد.
آموزش نصب دوربين تحت شبکه به کامپيوتر
براي نصب دوربين مداربسته به کامپيوتر روش هاي متفاوتي با توجه به انواع برندهاي دوربين مداربسته وجود دارد. سعي ميکنيم در اينجا روش کلي نصب اين دوربين ها را آموزش دهيم.

   در صورت POE نبودن سوئيچ دوربين ها را به منبع تغذيه متصل کنيد.
    دوربين را از طريق کابل شبکه به سوئيچ متصل کرده و سوئيچ را به کامپيوتر متصل کنيد.
    نرم افزار IP Finder يا نرم افزار مشابه براي پيدا کردن دوربين ها را بر روي کامپيوتر خود نصب کنيد. (در صورتي که اين نرم افزار بر روي CD دوربين ها نبود ميتوانيد از اين وبسايت ها اين نرم افزار را دانلود کنيد
    با استفاده از نرم افزار IP Finder شما ميتوانيد آدرس IP دوربين خود را مشاهده کنيد.
    آدرس IP تمامي دوربين ها را به رنج آدرس موجود در شبکه تغيير دهيد.
    نرم افزار CMS يا PCNVR مرتبط با دوربين ها را بر روي کامپيوتر نصب کنيد.

تجهيزات مورد نياز

    دوربين مداربسته تحت شبکه: دوربين مداربسته شبکه يک تجهيز تحت شبکه است که تصاوير را دريافت کرده و وارد شبکه مي کند.
    سوئيچ شبکه: در سطح اوليه بيشتر نقش يک انشعاب را در سيستم مداربسته شبکه دارد. در صورتي که نوع سوئيچ POE باشد تغذيه دوربين ها را نيز انجام خواهد داد.
    دستگاه NVR يا سرور: دستگاه NVR يا سرور وظيفه ضبط و پردازش تصاوير در سيستم مداربسته را برعهده دارد.
    هارد ديسک: هارد ديسک در NVR يا سرور نصب مي شود و محل ضبط تصاوير و اطلاعات سيستم مداربسته است.
    کابل شبکه: کابل شبکه وظيفه متصل کردن اجزاي مختلف سيستم مداربسته شبکه را برعهده دارد. در صورت POE بودن سوئيچ يا NVR، کابل شبکه وظيفه انتقال برق تا دوربين ها را نيز برعهده دارد.
    کابل برق (در صورت POE نبودن): در صورت POE نبودن سوئيچ ها يا NVR، از کابل برق براي انتقال برق تا دوربين ها استفاده مي شود.
    منبع تغذيه (در صورت POE نبودن): در صورت POE نبودن سوئيچ ها يا NVR، از منبع تغذيه براي ايجاد ولتاژ مناسب دوربين ها استفاده مي شود.
    تجهيزات نصب: تجهيزات نصب دوربين مداربسته شامل تمامي ادوات مورد نياز کابل کشي و نصب تجهيزات مانند داکت، لوله، فلکسي، پايه و ... مي شود.

مراحل نصب
آموزش نصب دوربين تحت شبکه به NVR
نصب دروبين تحت شبکه به NVR کار بسيار ساده اي است. بيشتر NVR هاي امروزي Plug and play هستند و با وصل کردن دوربين به آنها شما ميتوانيد تصاوير را به سادگي ببينيد. مراحل گام به گام نصب دوربين مداربسته شبکه به NVR را در مطلب آموزش نصب دستگاه NVR بخوانيد.
آموزش نصب دوربين تحت شبکه به کامپيوتر
براي نصب دوربين مداربسته به کامپيوتر روش هاي متفاوتي با توجه به انواع برندهاي دوربين مداربسته وجود دارد. سعي ميکنيم در اينجا روش کلي نصب اين دوربين ها را آموزش دهيم.

   در صورت POE نبودن سوئيچ دوربين ها را به منبع تغذيه متصل کنيد.
    دوربين را از طريق کابل شبکه به سوئيچ متصل کرده و سوئيچ را به کامپيوتر متصل کنيد.
    نرم افزار IP Finder يا نرم افزار مشابه براي پيدا کردن دوربين ها را بر روي کامپيوتر خود نصب کنيد. (در صورتي که اين نرم افزار بر روي CD دوربين ها نبود ميتوانيد از اين وبسايت ها اين نرم افزار را دانلود کنيد
    با استفاده از نرم افزار IP Finder شما ميتوانيد آدرس IP دوربين خود را مشاهده کنيد.
    آدرس IP تمامي دوربين ها را به رنج آدرس موجود در شبکه تغيير دهيد.
    نرم افزار CMS يا PCNVR مرتبط با دوربين ها را بر روي کامپيوتر نصب کنيد.

دانلود مقاله PDF نصب دوربین مداربسته شبکه IP به زبان انگلیسی 

مقالات مشابه