دوربین مداربسته دام


محصولات

دوربین مداربسته NO NAME بولت 2 مگاپیکسل مدل 62P_N2023
دوربین مداربسته NO NAME بولت 2 مگاپیکسل مدل 62P_N2023 3 ماه و 17 هفته قبل

فروش دوربین مدار بسته NO NAME دام 2مگاپیکسل با برد آپتینا 2023 بدنه پلاستیکی لنز 3.6 OSD 35متر  دید در شب  بدون مارک

دوربین مداربسته  دام  1.3مگاپیکسل AHD مدل  AIRNT_SH130
دوربین مداربسته دام 1.3مگاپیکسل AHD مدل AIRNT_SH130 5 ماه و 16 هفته قبل

دوربین مداربسته دام 1مگاپیکسل AHD  مدل RDH_AH100
دوربین مداربسته دام 1مگاپیکسل AHD مدل RDH_AH100 5 ماه و 16 هفته قبل

دوربین مداربسته شبکه سونی دام دید در شب مدل WNVWSAIR30
دوربین مداربسته شبکه سونی دام دید در شب مدل WNVWSAIR30 5 ماه و 18 هفته قبل

دام دید در شب 2 مگاپیکسللنز 12-2/8بدنه فلزیPOE

دوربین مدار بسته شبکه IP دید در شب مدل WNVDCIR
دوربین مدار بسته شبکه IP دید در شب مدل WNVDCIR 6 ماه و 23 هفته قبل

HD-IP Camera2.0 MPIMX322(SONY)+HI3516C2.8-12MM LENS5*18 PCS LEDDISTANCE 30MPAL SYSTEMEXTERNAL POE

دوربین مداربسته IP شبکه دام WNCDETIR
دوربین مداربسته IP شبکه دام WNCDETIR 6 ماه و 23 هفته قبل

HD-IP Camera1.3 MPAR0130+HI3518C2.8-12MM LENS8PCS PIRANHA LEDDISTANCE 30MPAL SYSTEMEXTERNAL POEPLASTIC

دوربین مدار بسته آنالوگ دام VIR21 CCD
دوربین مدار بسته آنالوگ دام VIR21 CCD 6 ماه و 23 هفته قبل

(dome Camera (Varifocal (Sony 811/810+4140)TVL 7002.8-12mm lens18*5PCS LEDDistance 30 MPAL systemExternal OSDMetal

دوربین مداربسته آنالوگ دام دید در شب CDOIR23
دوربین مداربسته آنالوگ دام دید در شب CDOIR23 6 ماه و 23 هفته قبل

dome Camera(Sony (Sony 811/810+4140TVL 7003.6mm lens5*23 PCS LEDDistance 30MPAL SystemPlastic

دوربین مدار بسته دام آنالوگ دید در شب CIR21 CCD
دوربین مدار بسته دام آنالوگ دید در شب CIR21 CCD 6 ماه و 23 هفته قبل

(dome Camera(Varifocal(Sony(Sony 811/810+4140TVL 7002.8-12mm lens5*23 PCS LEDDistance 30 MPAL SystemExternal OSDPlastic 

دوربین مدار بسته دام آنالوگ دید در شب CIR21 DIS
دوربین مدار بسته دام آنالوگ دید در شب CIR21 DIS 6 ماه و 23 هفته قبل

Bullet CameraDIS1099TVL 8002.8-12mm lens5*26 PCS LEDDistance 30 MPAL SystemPlastic

مقالات