قیمت همکار دوربین مداربسته


محصولات

دوربین مدار بسته بولت سونی AHD مدلPD40NT_SH200
دوربین مدار بسته بولت سونی AHD مدلPD40NT_SH200 4 ماه و 20 هفته قبل

دوربین مداربسته وری فوکال AHD مدل NIH30_AH100
دوربین مداربسته وری فوکال AHD مدل NIH30_AH100 4 ماه و 20 هفته قبل

دوربین مدار بسته دام آنالوگ دید در شب CIR21 DIS
دوربین مدار بسته دام آنالوگ دید در شب CIR21 DIS 5 ماه و 27 هفته قبل

Bullet CameraDIS1099TVL 8002.8-12mm lens5*26 PCS LEDDistance 30 MPAL SystemPlastic

دوربین مدار بسته آنالوگ دام RDH
دوربین مدار بسته آنالوگ دام RDH 5 ماه و 27 هفته قبل

dome CameraDIS1099TVL 8003.6mm lens5*23 PCS LEDDistance 30 MPAL SystemMetal

قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ بولت PB40N
قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ بولت PB40N 5 ماه و 27 هفته قبل

(Bullet Camera(Varifocal(Sony(Sony 811/810+4140TVL 7002.8-12mm lens5*42 PCS LEDPPPAL systemExternal

فروش دوربین مدار بسته آنالوگ بولت PA40N
فروش دوربین مدار بسته آنالوگ بولت PA40N 5 ماه و 27 هفته قبل

Bullet Camera (Varifocal)SONY(ICX639/638BK+NVP2090)TVL 6502.8-12MM LENS5*42 PCS LEDDISTANCE 40MPAL SYSTEMEXTERNAL OSD

دوربین مداربسته آنالوگ بولت PG40N
دوربین مداربسته آنالوگ بولت PG40N 5 ماه و 27 هفته قبل

Bullet Camera (Varifocal)SONY(SONY 811/810+410)TVL 7002.8-12MM LENS5*36 PCS LEDDISTANCE 30MPAL SYSTEMEXTERNAL OSD

فروش دوربین مدار بسته آنالوگ بولت NI40NT
فروش دوربین مدار بسته آنالوگ بولت NI40NT 5 ماه و 27 هفته قبل

Bullet Camera (Varifocal)SONY(SONY 811/810+4140)TVL 7002.8-12MM LENS5*42 PCS LEDDISTANCE 40MPAL SYSTEMEXTERNAL OSD

دوربین مدار بسته آنالوگ دید در شب NI40N
دوربین مدار بسته آنالوگ دید در شب NI40N 5 ماه و 27 هفته قبل

Bullet Camera(Varifocal)DIS 1099TVL 8002.8-12MM LENS5*42 PCS LEDDISTANCE  40MPAL SYSTEM

دوربین مداربسته بولت آنالوگ NI23N CCD
دوربین مداربسته بولت آنالوگ NI23N CCD 5 ماه و 27 هفته قبل

Bullet CameraSONY(SONY 811/810+4140)TVL 7003.6MM LENS5*23 PCS LEDDISTANCE 30MPAL SYSTEMEXTERNAL OSD

اخبار

مقالات

ویدیوها